Till vår stora glädje växer entreprenad-verksamheten ordentligt i vårt företag. 

Därför behöver vi utöka personalstyrkan med ytterligare installationselektriker.

Är du intresserad eller kanske känner du någon duktigt elektriker? 

Kontakta oss på mail:
info@ambeselservice.se
eller ring  mig direkt
Ambrosius Nash, VD och ägare
tel.: 070-554 39 12. 

Välkommen!  

Ambrosius Nash
Augusti 2016
 

 

Välkommen till Ambes Elservice

Ambes Elservice AB har mångårig och bred erfarenhet av elinstallationer, industriservice och entreprenadarbeten.

Vi är medlem i EiO, Elektriska installatörs-organisationen. Vi är certifierade för installation
av datanätverk.

Vår affärsidé

Ambes Elservice AB ska vara den enda leverantör som kunden behöver när det gäller elinstallationer.

Dessa utför vi med bred kompetens och hög flexibilitet.

Välkommen att kontakta oss!